Smålandsjul på Huseby

Huseby Bruk och slott erbjuder ett fantastiskt utbud av utvalt hantverk och mathantverk från hela landet. Över 100 hantverkare väljs ut varje år för att få delta på mässan. Mathantverket är småskaligt och ofta gårdstillverkat. I år finner Du även utställare i slottets  bottenvåning.

Förutom utställarna  som du hittar i  nio olika lokaler finns den Gamla Smedjan med butik och information, Biskopshuset med sin keramik och Kronobergsslöjdarna i Grevebyggnaden.

Slottet har öppet varje dag, bevarat precis som när Fröken Florence lämnade det. Husebys  museer har öppet för besök, liksom Växthuset där du kan handa julamaryllis och fina juldekorationer.

15 november
2018

DETTA INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare
• Förmiddagskaffe med smörgås
• Entré

AVGÅR:
Från Borås  07,30 – Kinna – Skene – Veddige – Varberg