Bra att veta

 

ANMÄLAN och BETALNING
Brunossons Resor Istorpsvägen 5, 519 91 ISTORP          
Tel. 0320-870 03,
Hemsida:  www.brunossons.com, E-mail:  info@brunossons.com 

ANMÄLNINGSAVGIFT / RESEBEVIS 
Anmälan är bindande 7 dagar efter bokning, vid bokning se­nare än 30 dagar innan avresa blir bokningen bindande direkt.

Resebevis med inbetalningsavi skickas via E-mail eller post efter att bokning gjorts.

Flerdagsresor: Anmälningsav­gift skall inbetalas senast det datum som står på inbetalnings­kortet.
Slutlikvid betalas, se da­tum på inbetalnings­kortet (21 dagar före avresa).

Dagsresor: Betalning senast 14 dagar innan resan, se inbetal­ningskortet.  När teater/konsertbiljett ingår gäller samma regler som vid flerdagsresor.

OCR-nummer måste anges vid betalning till bankgiro 314-6693

Ändringar i redan be­kräftad bokning, som medför ny bokningsbekräftelse, debiteras med 50 kronor i expeditionsav­gift.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM 
För att gardera sig mot dyra avbokningskostnader vid sjukdom kan man teckna avbeställningsskydd. Bokas samtidigt med re­san. Kostar 50-250 kronor be­roende på resans pris, se resans fakta. Läkarintyg krävs. Ex­peditionsavgift 200 kronor, för dagsresa 50 kronor.

Teaterresor: Bokad teaterbiljett återlöses ej.

MINIMIANTAL
Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än 20 bokade resenärer. Meddelande om resans inställelse lämnas 2-3 veckor före avresa för flerdagsresor. Senast 7 dagar före på dagsresor.

BOENDE 
Våra hotell är noga utvalda för att du skall få bästa möjliga standard till bästa möjliga pris. I resans pris ingår inkvartering i dubbelrum med bad/dusch och wc. Enkelrum kan ordnas i mån av tillgång, mot extra tillägg. Kombi- och dubbelrum är att betrakta som tvåbäddsrum.

BUSSAR O BAGAGE 
Resorna sker med bekväma turistbussar. Tänk på att Du själv ansvarar för Ditt bagage och värdeföremål. Tag inte med mer än nödvändigt, det blir bara tungt för dig att bära.

RABATTER 
Barn: Barn till och med 12 år er­håller 50% rabatt med 2 fullt betalande eller 20% rabatt med 1 fullt betalande.

Ungdom: Ungdomar 13-16 år erhåller 20% rabatt i sällskap med vuxen. Max 3 per vuxen. Dessa barn- & ungdoms­rabatter gäller ej kryssningar, teaterbiljetter etc.

Föreningar/grupper: Grupper om minst elva personer som betalar på gemensam faktura, erbjuds grupprabatt! Ring till Brunossons för info.

OBS! Rabatter kan ej kombine­ras!

PASS – VISUM
Glöm ej giltigt pass/ID på resor utan för Sverige. Ha passet tillgängligt i handbagaget eller bär det på dig. Icke svenska medborgare tar själva ansvar för eventuella visum som krävs för olika länder. Hör med det berörda landets konsulat eller ambassad.

ÖNSKEMÅL 
Resenär med funktionshinder bör upplysa om detta vid bok­ning för att vi skall kunna er­bjuda bästa service. Vi kan inte garantera att alla önskemål upp­fylls. Resenär som inte klarar att resa på egen hand skall ha följe­slagare med. Önskemål om spe­cialkost, rökfritt rum skall ange detta vid bokningen. Vi garante­rar inte att det fungerar överallt. Vi rekommenderar Er att alltid ha med nödvändig specialmat t.ex. glutenfritt bröd etc.

REKLAMATION 
Vi hoppas att Du inte skall finna anledning till klagomål. Fel och brister skall dock alltid och ge­nast framföras till reseledaren som på plats kan vidta åtgärder. Se allmänna villkor 7:1-3.

RESEGARANTI OCH ÖVRIGT 
Bra att veta/särskilda resevill­kor ersätter och kompletterar allmänna resevillkor för paket­resor. Brunossons Resor har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i programmet och reserverar oss för tryckfel, valuta- och andra kostnadsförändringar vi inte kan råda över. Priserna är baserade på valutaläget 2019 11 30.

Resegaranti

Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ställa garanti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer.

Kolla att vi har resegaranti >>