Om oss

Vårt team

Våra medarbetare har visat stor kunskap och skicklighet i sitt yrkesutövande, vilket borgar för den goda servicen Du kan förvänta Dig som kund. På resorna möter du våra skickliga och trevliga busschaufförer och reseledare.

Vår policy

Kvalitet och säkerhet Vi håller säkerhet och kvalitet som högsta prioritet. Vår personal kompetensutvecklas fortlöpande inom detta och andra områden. Med professionella chaufförer blir Din resa trygg och säker med hög kvalitet. Vår kvalitetspolicy! Våra tjänster skall motsvara kundernas uttalade och outtalade förväntningar och krav avseende kvalitetsbegreppets hela innebörd (attityder, pålitlighet, villighet, inlevelse, säkerhet, tidhållning, teknisk utrustning m.m.) Kvalitetstänkandet skall genomsyra hela verksamheten. Alla i företaget skall vara delaktiga och ansvara för att kvaliteten ständigt beaktas.

Miljö

Vi arbetar aktivt med miljön. Allt ses över på varje avdelning. Vår miljöpolicy! Vi skall vid vårt dagliga arbete, med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav, aktuell miljölagsstiftning och företagets egna resurser och förutsättningar, eftersträva att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt för att skapa en hållbar utveckling av samhället.

Resegaranti

Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ställa garanti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Kolla att vi har resegaranti >>